Ezoterizm’de Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün türlü türlü hayranları var. Bunlar arasında sadece Türk kökenliler değil, dünya siyaset tarihinin arka planında yer alan özel isimlerde yer alıyor. Bu listede en ilginç isimse, kendisinden önce doğan ve sonra ölen bir okültist, dünyanın bilinen en büyük majisyenlerinden kara büyü uzmanı Aleister Crowley…

Dünyanın en kötü adamı  “Şeytan´ın Temsilcisi” ünvanı ile tanımlanan Aleister Crowley, 1875 yılının Ekim ayında İngiltere´de dünyaya gelir. Babasının kendisine verdiği Edward adını kendi isteği ile Aleister olarak değiştirir. Doğduğu yıl, sonraki yaşamında ezoterizm, spiritüel düşünce vb başlıklarda kendisini etkileyecek olan Helena Petrovna Blavatsky, Teosofi Derneği´ni kurmaktadır.

Blavatsky, kendi yöntemlerini geliştirirken en ciddi etkilenimini Hindistan Tibet coğrafyasında yaşar. Blavatsky’nin dünya turunun ilk durağı ise 1880 li yıllarda İstanbuldur. İstanbulda opera sanatçısı ve İttihatçilerle yakın ilişkileri olduğu söylenen masonik örgüt Carbonar üyesi Agardi Metrovitch’le tanışan Blavatsky, Rufaicilerdende etkilenirHatta onların yol göstermesi ile Tibet‘e gittiği söylenir. –Evrenin ebediliği sınırsızlık planının gereğidir. Periyodik olarak sayısız evrenler oyun sahasında belirir ve kaybolurlar.- Blavatsky evrenin sonsuz oyunlarını keşfe dönük çalışmaları sonraki yıllarda Crowley tarafından takdirle anılacak, kitapları Gizli Öğreti ise yüksek övgü ile derecelendirilecekti.

7 kök ırk tanımı ile insanlığı ana ırklar ve dönemlere ayıran Blavatsky, Mu ve Atlantis kentlerinide en ayrıntılı anlatan okültistti. Mustafa Kemali’nde etkilendiği ve okuduğu söylenir. Son yıllarında Mu uygarlığı fikrine yoğunlaştırdığı bilinen Mustafa Kemal için döneminde Blavatsky den etkilenmek uzak ihtimal değildi. Blavatsky’nin ileriki yıllarda geliştireceği Teozofik inanç sistemi, Nazi ideolojisinin çıkış noktası olan Ariozofi ve Selefilik ideolojisi/teo-politiğinin beslendiği ezoterik zemin olarak günümüze kadar gelir. Blavatsky nin görüşleri, Türkiye de yakın geçmişte, Ergenekon davalarında geçen Argata Şambala tezlerinde de referans gösterilmiştir. Hitlere de başucu kitabı olarak tanımlanan The Secret Doktrine/ Gizli Öğreti ve oldukça meşhur Peçhesiz İsis, Dizayn Kitabı eserleri Blavatsky nin öncelikle okunması gereken kitapları arasında yer almaktadır.

Crowleye dönecek olursak, 1947 yılında yaşama veda eden Aleister Crowley, Mustafa Kemale hayranlığıyla da konuşulur. 2 Mayıs 1937 de doğan oğluna verdiği Atatürk ismi buna en belirgin örnek olarak gösterilir. Daha sonra Randall Gair olarak tanınacak oğul, baba Crowley tarafından Atatürk olarak çağrılır.

İlginç kişiliği ve yaşam öyküsü olan Crowleyin okültizm ve büyü uğraşı dışında, dağcı, ressam, yazar, satranç oyuncusu, astrolog, tarot ustası ve şair olduğu biliniyor. Atatürke hitaben yazdığı bir şiiride oldukça gündemdedir. Mustafa Kemale hayran olan bu kara dünyanın üstadı Crowley için M. Kemal kimdi ki kendisine 24 Kasım 1934 de meclis kararı ile verilen soyisim, Crowleyin öz oğlunun ön ismi olmuştu?

Crowleyin ilginç hayatının bütününe değinmek ne mümkün… katı disiplinli bir Hristiyan babanın baskıcı ortamında yetişiren ve 11 yaşında babasını kaybeden Crowley hayatı boyunca nefret dışında babasını anımsamamıştı. Annesi tarafından  İncil´in Vahiy Bölümü´ndeki “Beast 666” yani “Şeytan” veya “İsa Karşıtı yani Mehdi” olarak isimlendirilen Crowley, daha sonraki yıllarda bu tanımlamayı kendisine yakıştırarak bizzat kullanmaya başladı.

Spiritüalizmle, Altın Şafak Golden Dawn cemiyetinin üyesi Allan Bennett le tanışmasıyla ilişkilendi. 1898 de Budizme yoğunlaşıp, ardından Kabalaya yöneldi. Golden Dawn ve Teosofi Grubu ile olan ilişkileri okültist gerilimlerle sonuçlanınca,  Meksika, Mısır, Hawaii, Seylan ve Hindistan´ı gezerek öğretisini geliştirmeye yöneldi. Kahirede bulunduğu 1904’te, Merkez tanrı olan Horus ve “Kutsal Koruyucu Melek” in sözcüsü gibi de görülebilecek Aiwass olarak bilinen bir varlıkla görüştü ve daha sonra Thelemic öğretinin metni haline gelecek olan Kanun Kitabı’nıda onun vasıtası ile yazdı.

Aiwass, İnsanoğlu´nun yeni döneminin ve dünyasal bilincinin son evriminin yasalarını açıklıyordu. Crowley, “Teorik ve Pratik Maji”adlı kitabında Aiwass´ı bireysel bir zeka olarak değil, seksüel-güneş enerjisinden kaynaklanan büyüsel bir akım kaynağı olarak tanımlıyordu. Crowley, eski dönemlerde tapılan Sümer tanrısı Shaitan (Şeytan)´ formuna inanıyordu. Ama, ona göre Hıristiyanlar, sonraları bunu yanlış anladılar ve temel ilke olarak bu tanrının insanlığa düşman olduğunu sandılar. İlk çağlardaki Mısır çöllerinin Tanrısı Seth´e de böyle tapılıyordu. Crowley´e göre, bu tanrı insanlığın gerçek ilk tanrısıydı. – İlginçtir Madam Blavatsky de Lucifere inandığını söylemekle kalmaz Lucifer isminde bir dergi çıkartır, ışığın kaynağıdır Lucifer ona göre.

Crowleye göre, insanlığın geçmişinde, üç büyük ve önemli ruhsal aşama yaşanmıştı; Paganizm, Hıristiyanlık ve Crowley´in dönemi… Bu üç dönem, Anne yani İsis, Baba yani Osiris ve Çocuk yani Horus olarak Aiwass tarafından tanımlanmış ve “Kanun Kitabı”nda yazılmıştı. Bunlar eski Mısır tanrılarının adlarıydılar. Horus Planı veya dönemi ise içinde bulunduğumuz çağı kapsıyordu. Ona göre Horus çağı küresel majik yükselişlerle daha hızlı gelecek olandı. Uyuşturucu ve cinsellik, kara majinin görkemli kadim sembollerle birlikte kullanımı gibi uğraşları, hemen her yerden uzaklaştırılmasına neden oldu.

Crowleyin maji tekniği;

Tanrının sağ ve sol eli olarak bilinen ve okültizmde teknikler ve kaynaklarına ilişkin yöntem tanımlaması olarak geliştirilen sağ el uygulaması pozitif ve iyi güclere yönelikken, sol el (kötü niyetli kara maji) de yoğunlaşır. Crowleyin uzmanlığı olarak bilinen Hint Tanrtasındaki köklerde yer alan Sol-El Yoluda, tabuların parçalanması ve ahlaktan vazgeçmeyi önceler.

Sol-El Yolu ve Sağ El-Yolu terimlerini en doğru kullanan ve geliştiren yine Madam Blavatskydir. Ona göre Sol El Yolu terimi Hindu Tantra’dan kaynaklanmaktadır. Helena Blavatsky’nin (1831 – 1891) ahlaka aykırı olarak gördüğü dini uygulamaları (“seks büyüsü” gibi) tanımlamak için Batı okültizminde ilk kez kullanılmıştır. Kendisi Sağ el yolunu izlemiştir.

Crowleyin törenlerinde uyguladığı black magi yöntemlerden birkaçına örnek;

23. Parfüm için un ve bal karıştır ve kırmızı şarabın kalın kalıntılarını, sonra Abramelin’in yağını ve zeytinyağını, sonra yumuşat ve onu bol taze kan ile düzleştir.

24. En iyi kan aylık olanıdır, sonra bir çocuğun taze kanı veya; gökyüzünün garsonundan damlayan, sonra düşmanlarının kanı, sonra rahibin veya tapınanın, sonra (ise) bir hayvanın ki, hangisi olduğu fark etmez.

1934’te mahkemede kara büyü ve satanist faaliyetlerden yargılanan Crowleyin davasına bakan yargıç “Kırk yıldan fazla bir süredir yasaların bir şekilde uygulanmasıyla meşgulüm. Akla gelebilecek her günahı bildiğimi sanıyordum. Kötü ve ahlaksız olan her şeyin benim zamanımda veya daha önce işlenmiş olduğunu düşünüyordum. Bu davada anladım ki, yaşadıkça daha öğreneceğimiz çok şey var. Hayatım boyunca, kendini yaşayan en iyi şair olarak niteleyen bu adamın yaptığı kadar rezil, korkunç, sapık ve iğrenç şeyler işitmedim.” (Justice Swift, in Crowley’s libel case. The United Press, 13 April 1934 “Confessed Genius Loses Weird Suit” The Pittsburgh Press) der.

Yeni çağın dini adını verdiği ‘Thelema’nın temel yasası ‘İstenç herşeydir, canın ne istiyorsa yap’ şeklinde özetlenebilir. Thelema Horus çağını başlatacak olan yasalardı. Crowley, Yeni Çağ’da dünya krallığını kuracak olan kendi tanımı ile Horus’u yeryüzüne getirmek kendisi de çocuğun babası olma amacındaydı. Aslında bu fikirin ilk kaynakları, Babile sürgün edilen ve Talmut u kaleme alan Yahudilerindeydi. Talmut yazarları insan formunda canlılar yaratılabileceğinden bahsederlerdi. Aleister Crowley, bütün bu maji yöntemlerini iyi biliyor ve uyguluyordu.
Crowley, kendisini Aiwass adında bir meleğin (bir diğer rivayete göre Horus’un) koruduğunu iddia etmekteydi.

Crowley, resmi eşi Deidre Patricia yaptığı anlaşma sonucunda Patricia, çocuk deneyinin taşıyıcı annesi oldu. Doğumdan sonra da pek görüşmediler. Çocuk majisi ile Aleister Crowley, ‘Aleister Atatürk’ olarak oğlunun isminde, kendi adı ile Atatürk’ü birleştirdi. Bunu neden yaptı?

 

Fakat oğul Crowley bundan pek hoşlanmamış olmalı ki ilerleyen yıllarda Randall Gair Crowley adını kullandı.

Baba Crowley, 1945`te yayınlanan Oriflame adlı kitabında yer alan “Gone are the ghosts and gods“ (Gidenler hayaletler ve tanrılardır) adlı şiirini Mustafa Kemal Atatürk`ün anısına ithaf etmiştir.

“To the memory of Mustapha Kemal Pasha Ataturk: For my old friend and pupil, majör-general John Charles, Frederick Füller And my son Aleister Ataturk.”
Yani, “Mustafa Kemal Ataturk’ün anısına, eski dostum ve öğrencim (gözbebeğim) J.C.F. Füller’e ve oğlum Aleister Ataturk’e.”

Oğul Crowley Thelma dininin son uygulayıcılarından bilinir, 2002 yılında öldüğünde kullandığı resmi evrakta kendisi hakkındaki bilgiler aşağıdaki şekilde yer alır;

Önceki adı: Aleister Attaturk
Önceki adı: Aleister MacAlphine
Doğumu: 2 Mayıs 1937, Newcastle-on-Tyne
Ölümü: 20 Kasım 2002, Chalfont St. Peter, Bucks


https://fevzibilir.blogspot.de/p/800×600-normal-0-false-false-false-en_31.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Left-hand_path_and_right-hand_path

https://frpnet.net/makaleler/kara-buyucu-aleister-crowley

http://www.hermetics.org/kk.html

Yazarın sayfamızdaki diğer yazıları