Eleştiri ve Öz – Eleştiri

Bu kavramı ilk kez çocuk diyebileceğim yaştayken duymuştum…;

Memlekette siyasi dalganın doruklara çıktığı,
toplumsal yaşam ve günlük mücadelenin henüz millet ve ulus bazında değil de,
o günün deyimiyle sağcı ve solcu diye,
ilerici ve gerici diye,
devrimci ve karşı devrimci diye,
komünist ve sosyalist diye,
burjuvazi ve işci sınıfı diye, vs…
Kısacacı emek ve sermaye diye ayrıştığı ve saflaşıldığı bir dönemde duymuştum.

Çocuktuk, gençtik ama yetişkin insanlar kadar etrafımızdaki olup bitene ilgili ve alakalıydık.
Ortaokul-Liseli yıllardı, bizden bir kuşak büyük abilerimiz ablalarımız vardı, birde biz.
Onları örnek alıyorduk;
yaptıkları her bir şeyi yapmaya çalışıyor,
okudukları her şeyi okuyor,
öğreniyor,
anlamaya çalışıyorduk.

İşte il kez o yıllarda çıkan siyasi derginin birinde okumuştum.
Aklımda kaldığı kadarıyla başlık şöyle bişeydi sanırım:
«Devrimci bir kadro -Eleştiri Özeleştiri- silahını asla elde bırakmamalı.»
Gerçekten de dönemin devrimci genç militanları etrafında olan bitene eleştirel bir gözle bakmayı, sadece yanlışı değil doğru olanı da eleştirmeyi bir alışkanlık haline getirmişlerdi.

O dönemin devrimci önder ve kadroları farkına varmadan,
toplumda çok doğru bir davranış bicimi geliştirmek istiyorlardı,
yada pratiğe geçirmeye çalışıyorlardı.

Çünkü bir toplumda eğer eleştiri fikri,
artı öz eleştiri erdemliliği,
toplumun aydın ve düşün dünyası tarafında doğru bir biçimde yönlendirilip geliştirilirse,
o toplumda inanılmaz bir aydınlanmacı ve ilerici fikir patlaması yaşana bilir.
Yok eğer yanlış bir yöntemle bu iş başlatılıp yönlendirilirse,
var olan doğruların da yok olmasına ve sıfırlanmasına sebep olabilir.

Aslında,
Eleştiri Öz-eleştiri kavramını, felsefi olarak ele alıp,
bu fikrin hangi toplum da hayat bulduğunu,
geliştirildiğini,
hangi toplum da yasaklanıp bastırıldığını,
sosyolojik olarak irdelemeye
ve incelemeye kalkıştığınız taktirde,
karşınıza toplumların düşün dünyasının hangi halde ve hangi karakterde olduğunun da,
fotoğrafını apacık bir şekilde görmüş olursunuz.

Aynı yöntemi siyasi parti ve örgütlere dair de uygulaya bilirsiniz.

Bugün etrafınıza baktığınızda,
70’li yıllarda günümüze süre gelen sol ve ulusalcı siyasi hareketiler de,
«Eleştiri Öz-eleştiri» fikrini,
gerçek anlamada pratiğe uygulayan ve uygulamayan örgütlerin farklılığını,
Etrafındaki militanların,
kadroların
ve kitlenin konumunun ne durumda olduğunu,
açık bir farkla görmüş olursunuz.

Eleştiri ve Öz eleştiri yöntemini geliştiren örgütlerle,
bunu uygulamayan örgüt ve partilerdeki demokrasi anlayışı,
özgürlük anlayışı
ve bireyin özgür iradesiyle hareket etme fikirinde ne anlayıp ne anlamadıklarını,
çok açık bir şekilde görmüş olursunuz.

Eleştiri ve Öz-eleştiri idealiyle,
herkese merhaba diyorum.

 

Yazarın sayfamızdaki diğer yazıları