ÇED Başvurularında Şirketlerin Yeni Oyunu!

Çevre Şehircilik Bakanlığını Çed duyuru sayfasında 31.05.2021 tarihinde yaptığı iki duyuru dikkatimi çekmişti. Aynı duyuru iki ayrı ilin iki ayrı ilçesi için aynı alan ve aynı ruhsat numarası ile aynı firma Çed duyurusu yapmış. Bu ise “hem yazı diyorum, hem tura diyorum” mantığı ile, iki durumda da Madden şirketi kazanması demek oluyor. Her durumda kazanma üzerine oyun kurguluyorlar. Birinde olmasa, diğerinde işi yoluna koyma girişimi olarak görülüyor.  Ve bu açık ayak oyunu Bakanlığın Çed duyuru sayfasında rahatça yer alabiliyor. Olay şöyle zuhur ediyor: 31 Mayıs’ta ki duyuruda mahalle, maden şirketi, Ruhsat numarası ve işletilecek maden adı şöyledir:

“Akkovanlık ve Soğukoluk Mahalleleri mevkiinde ALİNDA MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 76416 Ruhsat Numaralı IV. Grup Feldispat Ocağı Kapasite Artışı projesi. (31.05.2021)” Üstelik bu bilgi hem Aydın İli Çine ilçesi için, hem de Muğla ili Milas İlçesi içinde paylaşılan bir ilan bilgisidir. 2 Haziran tarihinde ise aynı duyuru iki ilin, iki ilçesi için birde “Halkın Katılım Toplantısı için yapılıyor. Ve toplantı tarihleri iki ayrı günde peş peşe yapılacak. Duyu özetle şöyledir:

“AYDIN ili ÇINE, ilçesi sınırları içerisinde ALİNDA MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 76416 Ruhsat Numaralı IV. Grup Feldispat Ocağı Kapasite Artışı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci. (02.06.2021) Halkın Katılım toplantısı 23.06.2021 tarihinde yapılacak.

MUĞLA ili MILAS ilçesi sınırları içerisinde ALİNDA MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 76416 Ruhsat Numaralı IV. Grup Feldispat Ocağı Kapasite Artışı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci. (02.06.2021) Halkın katılım toplantısı 24.06.2021 tarihinde yapılacaktır.”

Bu ocaklar Latmos gibi önemli tarihi alanın içinde olması ise ayrı bir sorun olmaktadır. Fıstık çamlarının ve eşsiz bitki çeşitliliğinin bulunduğu bir alandır. Kaya resimleri ile isim yapan ve 8 bin yıl öncesinin, değişik Uygarlıkların izlerini taşıyan bu alanda hala bu tür yıkıcı işlemlerin yapılmasına devam edilmesine de bir anlam vermek çok zordur. Tarihe ve kültürel değerlere karşı bu kadar duyarsızlık ve yıkıcı, tahrip edici eylemler içinde bulunmaya devam etmeleri de ayrıca bizleri incitmektedir.

Ancak burada dikkat çeken durum ise maden şirketleri işlerini daha garantiye almak için, aynı alan için iki ayrı komşu ilin iki ayrı ilçesi için ayrı ayrı duyuru yaparak işi garantileme çabalarıdır. Bu çabalara ise Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile ilgili illerin yetkililerin bu duruma göz yumarak izin vermeleridir. Kısaca Alinda Madencilik, Akkovanak ve Soğukoluk Mahalleleri isimlerini kullanarak, hem Aydın İli Çine ilçesi için bir duyuru, Muğla İli Milas ilçesi için ayrı bir duyuru yapıyor. Üstelik 76416 Ruhsat numarası ile işlemlerini yapmak istiyor. Artık maden şirketleri, basit hile oyunlarını kullanmayı da ihmal etmiyorlar. Doğasını seven çevreci dostlarımızın, bunlar karşısında daha dikkatli olmaları hayati bir zorunluluk haline gelmiştir.