Tarama Kategorisi

Yorum

Halk güzellemesi

Halk güzellemesi yapmanın diğer adı, popülizmdir. Halkı över, pohpohlarsın, olmadık meziyetler, güçler yüklersin…

Filistin (5)

Hitler Faşizmi döneminde soykırıma uğrayan Yahudiler, Filistin topraklarında emperyalizmin çıkarlarını temsil etmek…

Normalleşme…

Demirtaş'ın yeniden HDP Eşgenelbaşkanı seçilmesi ile ilgili önerime HDP'liler dahil bir çok kesimden olumlu…

1991 Zonguldak madenci grevi

1990’lar, yeni-sağ düşüncenin dünyada popüler olduğu bir dönem. Her ne kadar gazeteler, “ABD’de Reagan,…

Ben HDP’li olsam?

Selahattin Demirtaş, HDP Genelkurul'unda yeniden Eşgenelbaşkanlığa aday olmayacağını açıklamış. Siyasi nezaket…

TTE direnişi

Devrimci tutukluları ıslah etmenin ilk uygulaması ile Sıkıyönetim Mahkemeleri’nde yargılananların askeri…

Kanun-i Esasi

Anayasa ve parlamento, meşrutî monarşinin kabul edildiği 1876 yılı sonlarından günümüze, yaklaşık 140 yıldır,…

Neden feminist değilim?

Muhtemelen bu yazım yüzünden pek çok kadın hatta çok yakın arkadaşlarım bana kızacak, ama feminizmin geldiği bu…

İsrail nasıl bir devlet

İsrail, ABD’den sonra dünyanın en militarist, en şovenist, en terörist devletidir. Bu niteliğiyle emperyalizmin…

Filistin (3)

Ortadoğu’ya musallat olan ve kısacası emperyalizm olarak literatüre geçen egemen ülkelerin başvurduğu ekonomik,…

Filistin 2 –

Kasım 1988’de Filistin Ulusal Konseyi toplanarak 1947 tarihindeki Birleşmiş Milletler kararını kabul etti. Bu…

Doğu-Batı sorunsalı

Osmanlı döneminde batılılaşma çabaları sanıldığı gibi devlet ve toplum hayatında radikal değişim/dönüşüm amacıyla…